Đèn led ốp trần

STT Ảnh Danh mục sản phẩm Hãng SX/Xuất xứ Đơn vị tính Đơn giá
1 Đèn led ốp trần
1 Đèn LED ốp trần Rạng Đông D LN03L/14W Rạng Đông chiếc 190.000 VND
2 Đèn LED ốp trần Rạng Đông D LN03L/9W Rạng Đông chiếc 180.000 VND
3 LED Rạng Đông ốp trần chống bụi D LN CB01L/10W Rạng Đông chiếc 380.000 VND
4 Đèn LED ốp trần chống bụi Rạng Đông D LN CB02L/12W Rạng Đông chiếc 500.000 VND
5 Đèn LED ốp trần Comet 8W (CE1251-8D) Comet chiếc 370.000 VND
6 Đèn LED ốp trần Comet 8W (CE1251-8N) Comet chiếc 370.000 VND
7 Đèn LED ốp trần Comet 8W (CE1251-8W) Comet chiếc 370.000 VND
8 Đèn LED ốp trần Comet 16W (CE1251-16D) Comet chiếc 530.000 VND
9 Đèn LED ốp trần Comet 16W (CE1251-16N) Comet chiếc 530.000 VND
10 Đèn LED ốp trần Comet 16W (CE1251-16W) Comet chiếc 530.000 VND
11 Đèn LED ốp trần Comet 16W (CE1252-16D) Comet chiếc 530.000 VND
12 Đèn LED ốp trần Comet 16W (CE1252-16N) Comet chiếc 530.000 VND
13 Đèn LED ốp trần Comet 16W (CE1252-16W) Comet chiếc 530.000 VND
14 Đèn LED ốp trần Comet 8W (CE1255-8D) Comet chiếc 370.000 VND
15 Đèn LED ốp trần Comet 8W (CE1255-8N) Comet chiếc 370.000 VND
16 Đèn LED ốp trần Comet 8W (CE1255-8W) Comet chiếc 370.000 VND
17 Đèn LED ốp trần Comet 16W (CE1255-16D) Comet chiếc 530.000 VND
18 Đèn LED ốp trần Comet 16W (CE1255-16N) Comet chiếc 530.000 VND
19 Đèn LED ốp trần Comet 16W (CE1255-16W) Comet chiếc 530.000 VND
20 Đèn LED ốp trần Comet 5W (CE2111-5D) Comet chiếc 170.000 VND
21 Đèn LED ốp trần Comet 5W (CE2111-5W) Comet chiếc 170.000 VND
22 Đèn LED ốp trần Comet 7W (CE2111-7D) Comet chiếc 230.000 VND
23 Đèn LED ốp trần Comet 7W (CE2111-7W) Comet chiếc 230.000 VND
24 Đèn LED ốp trần Comet 9W (CE2111-9D) Comet chiếc 300.000 VND
25 Đèn LED ốp trần Comet 9W (CE2111-9W) Comet chiếc 300.000 VND
26 Đèn LED ốp trần Comet 14W (CE2111-14D) Comet chiếc 380.000 VND
27 Đèn LED ốp trần Comet 14W (CE2111-14W) Comet chiếc 380.000 VND
28 Đèn LED ốp trần Comet 6W (CES2111-6D) Comet chiếc 325.000 VND
29 Đèn LED ốp trần Comet 6W (CES2111-6W) Comet chiếc 325.000 VND
30 Đèn LED ốp trần Comet 8W (CES2111-8D) Comet chiếc 415.000 VND
31 Đèn LED ốp trần Comet 8W (CES2111-8W) Comet chiếc 415.000 VND
32 Đèn LED ốp trần Comet 12W (CES2111-12D) Comet chiếc 535.000 VND
33 Đèn LED ốp trần Comet 12W (CES2111-12W) Comet chiếc 535.000 VND
34 Đèn LED ốp trần Comet 5W (CE2211-5D) Comet chiếc 170.000 VND
35 Đèn LED ốp trần Comet 5W (CE2211-5W) Comet chiếc 170.000 VND
36 Đèn LED ốp trần Comet 7W (CE2211-7D) Comet chiếc 230.000 VND
37 Đèn LED ốp trần Comet 7W (CE2211-7W) Comet chiếc 230.000 VND
38 Đèn LED ốp trần Comet 9W (CE2211-9D) Comet chiếc 300.000 VND
39 Đèn LED ốp trần Comet 9W (CE2211-9W) Comet chiếc 300.000 VND
40 Đèn LED ốp trần Comet 14W (CE2211-14D) Comet chiếc 380.000 VND
41 Đèn LED ốp trần Comet 6W (CE2313-6D) Comet chiếc 195.000 VND
42 Đèn LED ốp trần Comet 6W (CE2313-6W) Comet chiếc 195.000 VND
43 Đèn LED ốp trần Comet 10W (CE2313-10D) Comet chiếc 270.000 VND
44 Đèn LED ốp trần Comet 10W (CE2313-10W) Comet chiếc 270.000 VND
45 Đèn LED ốp trần Comet 15W (CE2313-15D) Comet chiếc 350.000 VND
46 Đèn LED ốp trần Comet 15W (CE2313-15W) Comet chiếc 350.000 VND
47 Đèn LED ốp trần Comet 21W (CE2313-21D) Comet chiếc 460.000 VND
48 Đèn LED ốp trần Comet 21W (CE2313-21W) Comet chiếc 460.000 VND
49 Đèn LED ốp trần Comet 6W (CE2413-6D) Comet chiếc 210.000 VND
50 Đèn LED ốp trần Comet 6W (CE2413-6W) Comet chiếc 210.000 VND
51 Đèn LED ốp trần Comet 10W (CE2413-10D) Comet chiếc 270.000 VND
52 Đèn LED ốp trần Comet 10W (CE2413-10W) Comet chiếc 270.000 VND
53 Đèn LED ốp trần Comet 15W (CE2413-15D) Comet chiếc 350.000 VND
54 Đèn LED ốp trần Comet 15W (CE2413-15W) Comet chiếc 350.000 VND
55 Đèn LED ốp trần Comet 21W (CE2413-21D) Comet chiếc 460.000 VND
56 Đèn LED ốp trần Comet 21W (CE2413-21W) Comet chiếc 460.000 VND

>>>Đèn led panel

>>>>Đèn led dây

Baidu
map