Đèn led dây

STT Ảnh Danh mục sản phẩm Hãng SX/Xuất xứ Đơn vị tính Đơn giá
1 Đèn led dây
1 Led dây 5050 OUTDOOR |Led dây dán SMD5050 60LEDs/1M ( cuộn 5m) Taiwan – China chiếc 240.000 VND
2 Đèn led dây 5050 dùng để hắt trần, trang trí 60 led/m ( cuộn 100m/ 50m) Taiwan – China mét dài 25.000 VND
3 Đèn led dây 3528 dùng để hắt trần, trang trí 60 led/m ( cuộn 100m/ 50m) Taiwan – China mét dài 18.000 VND
4 Đèn led dây dán nhiều màu 3528 ( cuộn 5m) Taiwan – China cuộn 180.000 VND
5 Đèn led dây 3528 nhiều màu chịu nước ( cuộn 50m – 100m ) Taiwan – China mét dài 24.000 VND
6 Đèn led dây 5050 nhiều màu chịu nước ( cuộn 50m – 100m ) Taiwan – China mét dài 35.000 VND
7 Nguồn cho led dây 5050, 3528 – Driver led 5050, 3528 Taiwan – China chiếc 15.000 VND
8 Điều khiển cho led dây đổi màu 5050, 3528 RGB Taiwan – China chiếc 58.000 VND
9 Đèn led dây ống trang trí khách sạn, nhà hàng, bar karaoke – LED-Flex-Neon Taiwan – China mét dài Liên hệ
10 Đèn Led dây trang trí, hắt trần Comet (CS1113-5) Comet chiếc 290.000 VND
11 Đèn Led dây trang trí, hắt trần Comet (CS1113-10) Comet chiếc 580.000 VND
12 Đèn Led dây trang trí, hắt trần Comet (CS1123-5) Comet chiếc 290.000 VND
13 Đèn Led dây trang trí, hắt trần Comet (CS1123-10) Comet chiếc 580.000 VND
14 Đèn Led dây trang trí, hắt trần Comet (CS1133-5) Comet chiếc 290.000 VND
15 Đèn Led dây trang trí, hắt trần Comet (CS1133-10) Comet chiếc 580.000 VND
16 Đèn Led dây trang trí, hắt trần Comet (CS1143-5) Comet chiếc 290.000 VND
17 Đèn Led dây trang trí, hắt trần Comet (CS1143-10) Comet chiếc 580.000 VND
18 Đèn Led dây trang trí, hắt trần Comet (CS1153-5) Comet chiếc 290.000 VND
19 Đèn Led dây trang trí, hắt trần Comet (CS1153-10) Comet chiếc 580.000 VND
20 Đèn Led dây trang trí, hắt trần Comet (CS1163-5) Comet chiếc 290.000 VND
21 Đèn Led dây trang trí, hắt trần Comet (CS1163-10) Comet chiếc 580.000 VND
22 Đèn Led dây trang trí, hắt trần Comet (CS1114-5) Comet chiếc 470.000 VND
23 Đèn Led dây trang trí, hắt trần Comet (CS1114-10) Comet chiếc 940.000 VND
24 Đèn Led dây trang trí, hắt trần Comet (CS1124-5) Comet chiếc 470.000 VND
25 Đèn Led dây trang trí, hắt trần Comet (CS1124-10) Comet chiếc 940.000 VND
26 Đèn Led dây trang trí, hắt trần Comet (CS1134-5) Comet chiếc 470.000 VND
27 Đèn Led dây trang trí, hắt trần Comet (CS1134-10) Comet chiếc 940.000 VND
28 Đèn Led dây trang trí, hắt trần Comet (CS1144-5) Comet chiếc 470.000 VND
29 Đèn Led dây trang trí, hắt trần Comet (CS1144-10) Comet chiếc 940.000 VND
30 Đèn Led dây trang trí, hắt trần Comet (CS1154-5) Comet chiếc 470.000 VND
31 Đèn Led dây trang trí, hắt trần Comet (CS1154-10) Comet chiếc 940.000 VND
32 Đèn Led dây trang trí, hắt trần Comet (CS1164-5) Comet chiếc 470.000 VND
33 Đèn Led dây trang trí, hắt trần Comet (CS1164-10) Comet chiếc 940.000 VND
34 Đèn Led dây trang trí, hắt trần Comet (CS2111-5) Comet chiếc 530.000 VND
35 Đèn Led dây trang trí, hắt trần Comet (CS2111-10) Comet chiếc 990.000 VND
36 Đèn Led dây trang trí, hắt trần Comet (CS2121-5) Comet chiếc 530.000 VND
37 Đèn Led dây trang trí, hắt trần Comet (CS2121-10) Comet chiếc 990.000 VND
38 Đèn Led dây trang trí, hắt trần Comet (CS2131-5) Comet chiếc 530.000 VND
39 Đèn Led dây trang trí, hắt trần Comet (CS2131-10) Comet chiếc 530.000 VND
40 Đèn Led dây trang trí, hắt trần Comet (CS2141-5) Comet chiếc 530.000 VND
41 Đèn Led dây trang trí, hắt trần Comet (CS2141-10) Comet chiếc 990.000 VND
42 Đèn Led dây trang trí, hắt trần Comet (CS2151-5) Comet chiếc 530.000 VND
43 Đèn Led dây trang trí, hắt trần Comet (CS2151-10) Comet chiếc 990.000 VND
44 Đèn Led dây trang trí, hắt trần Comet (CS2161-5) Comet chiếc 530.000 VND
45 Đèn Led dây trang trí, hắt trần Comet (CS2161-10) Comet chiếc 990.000 VND
46 Đèn Led dây trang trí, hắt trần Comet (CS2171-5) Comet chiếc 530.000 VND
47 Đèn Led dây trang trí, hắt trần Comet (CS2171-10) Comet chiếc 990.000 VND
48 Đèn Led dây trang trí, hắt trần Comet (CS1516-10) Comet chiếc 13.800.000 VND
49 Đèn Led dây trang trí, hắt trần Comet (CS1526-10) Comet chiếc 13.800.000 VND
50 Đèn Led dây trang trí, hắt trần Comet (CS1536-10) Comet chiếc 13.800.000 VND
51 Đèn Led dây trang trí, hắt trần Comet (CS1546-10) Comet chiếc 13.800.000 VND
52 Đèn Led dây trang trí, hắt trần Comet (CS1556-10) Comet chiếc 13.800.000 VND
53 Đèn Led dây trang trí, hắt trần Comet (CS1566-10) Comet chiếc 13.800.000 VND
54 Đèn Led dây trang trí, hắt trần Comet (CS2513-5) Comet chiếc 6.000.000 VND
55 Đèn Led dây trang trí, hắt trần Comet (CS2513-10) Comet chiếc 12.000.000 VND
56 Đèn Led dây trang trí, hắt trần Comet (CS2523-5) Comet chiếc 6.000.000 VND
57 Đèn Led dây trang trí, hắt trần Comet (CS2523-10) Comet chiếc 12.000.000 VND
58 Đèn Led dây trang trí, hắt trần Comet (CS2533-5) Comet chiếc 6.000.000 VND
59 Đèn Led dây trang trí, hắt trần Comet (CS2533-10) Comet chiếc 12.000.000 VND
60 Đèn Led dây trang trí, hắt trần Comet (CS2543-5) Comet chiếc 6.000.000 VND
61 Đèn Led dây trang trí, hắt trần Comet (CS2543-10) Comet chiếc 12.000.000 VND
62 Đèn Led dây trang trí, hắt trần Comet (CS2553-5) Comet chiếc 6.000.000 VND
63 Đèn Led dây trang trí, hắt trần Comet (CS2553-10) Comet chiếc 12.000.000 VND
64 Đèn Led dây trang trí, hắt trần Comet (CS2563-5) Comet chiếc 6.000.000 VND
65 Đèn Led dây trang trí, hắt trần Comet (CS2563-10) Comet chiếc 12.000.000 VND
66 Đèn Led dây trang trí, hắt trần Comet (CS2573-5) Comet chiếc 7.900.000 VND
67 Đèn Led dây trang trí, hắt trần Comet (CS2573-10) Comet chiếc 15.800.000 VND

>>>Đèn led thanh ray

>>>>Phụ kiện đèn led

Baidu
map