Trang chủ»Ống nhựa DISMY

Ống nhựa DISMY

ống nhựa hpde

Ống nhựa HDPE 100 PN12,5 Dismy

Ống dẫn nước sạch HDPE PE 100 PN 12.5 Dismy Ống nhựa HDPE 100 DISMY chịu áp lực 12,5Bar do Công ty Công ty cổ phần Cúc Phương sản xuất trên dây chuyền hiện đại, tiên tiến theo tiêu chuẩn ISO 4427:1996 (E) Chiều dài ống có thể thay đổi theo yêu cầu. Kích cỡ theo tiêu chuẩn DIN8074:1999. …

Ống nhựa HDPE 100 PN12,5 DismyRead More »

ống nhựa hpde

Ống nhựa HDPE 100 PN6 Dismy

Ống nhựa HDPE PE 100 PN6 Ống nhựa HDPE 100 DISMY chịu áp lực 6Bar do Công ty Công ty cổ phần Cúc Phương sản xuất trên dây chuyền hiện đại, tiên tiến theo tiêu chuẩn ISO 4427:1996 (E) Chiều dài ống có thể thay đổi theo yêu cầu. Kích cỡ theo tiêu chuẩn DIN8074:1999. Sản Phẩm được sản …

Ống nhựa HDPE 100 PN6 DismyRead More »

ống nhựa hpde

Ống nhựa HDPE 100 PN8 Dismy

Ống nhựa HDPE PE100 PN8 Dismy Ống nhựa HDPE 100 DISMY chịu áp lực 8Bar do Công ty Công ty cổ phần Cúc Phương sản xuất trên dây chuyền hiện đại, tiên tiến theo tiêu chuẩn ISO 4427:1996 (E) Chiều dài ống có thể thay đổi theo yêu cầu. Kích cỡ theo tiêu chuẩn DIN8074:1999. Sản Phẩm được sản …

Ống nhựa HDPE 100 PN8 DismyRead More »

ống nhựa hpde

Ống nhựa HDPE 100 PN16 Dismy

Ống nhựa HDPE100 PN16 DISMY Ống nhựa HDPE 100 DISMY chịu áp lực 16Bar do Công ty Công ty cổ phần Cúc Phương sản xuất trên dây chuyền hiện đại, tiên tiến theo tiêu chuẩn ISO 4427:1996 (E) Chiều dài ống có thể thay đổi theo yêu cầu. Kích cỡ theo tiêu chuẩn DIN8074:1999. Sản Phẩm được sản xuất …

Ống nhựa HDPE 100 PN16 DismyRead More »

ống nhựa hpde

Ống nhựa HDPE 100 PN20 Dismy

Ống nhựa HDPE100 PN20 DISMY Ống nhựa HDPE 100 DISMY chịu áp lực 20Bar do Công ty Công ty cổ phần Cúc Phương sản xuất trên dây chuyền hiện đại, tiên tiến theo tiêu chuẩn ISO 4427:1996 (E) Chiều dài ống có thể thay đổi theo yêu cầu. Kích cỡ theo tiêu chuẩn DIN8074:1999. Sản Phẩm được sản xuất …

Ống nhựa HDPE 100 PN20 DismyRead More »

ống nhựa hpde

Ống nhựa HDPE 100 PN10 Dismy

Ống nước DISMY HDPE 100 PN10 Ống nhựa HDPE 100 DISMY chịu áp lực 10Bar do Công ty Công ty cổ phần Cúc Phương sản xuất trên dây chuyền hiện đại, tiên tiến theo tiêu chuẩn ISO 4427:1996 (E) Chiều dài ống có thể thay đổi theo yêu cầu. Kích cỡ theo tiêu chuẩn DIN8074:1999. Sản Phẩm được …

Ống nhựa HDPE 100 PN10 DismyRead More »

ống nhựa hpde

Ống nhựa HDPE 80 PN16 Dismy

Ống nhựa HDPE 80 PN16 Dismy Ống nhựa HDPE 80 DISMY chịu áp lực 16Bar do Công ty Công ty cổ phần Cúc Phương sản xuất trên dây chuyền hiện đại, tiên tiến theo tiêu chuẩn ISO 4427:1996 (E) Chiều dài ống có thể thay đổi theo yêu cầu. Kích cỡ theo tiêu chuẩn DIN8074:1999. Sản Phẩm được sản …

Ống nhựa HDPE 80 PN16 DismyRead More »

ống nhựa hpde

Ống nhựa HDPE 80 PN 12,5 Dismy

Ống nhựa DISMY HDPE 80 PN 12,5 Ống nhựa HDPE80 DISMY chịu áp lực 12,5Bar do Công ty Công ty cổ phần Cúc Phương sản xuất trên dây chuyền hiện đại, tiên tiến theo tiêu chuẩn ISO 4427:1996 (E) Chiều dài ống có thể thay đổi theo yêu cầu. Kích cỡ theo tiêu chuẩn DIN8074:1999. Sản Phẩm được sản …

Ống nhựa HDPE 80 PN 12,5 DismyRead More »

ống nhựa hpde

Ống nhựa HDPE 80 PN10 Dismy

Ống nhựa HDPE 80 PN10 Dismy Ống nhựa HDPE80 DISMY chịu áp lực 10Bar do Công ty Công ty cổ phần Cúc Phương sản xuất trên dây chuyền hiện đại, tiên tiến theo tiêu chuẩn ISO 4427:1996 (E) Chiều dài ống có thể thay đổi theo yêu cầu. Kích cỡ theo tiêu chuẩn DIN8074:1999. Sản Phẩm được sản xuất …

Ống nhựa HDPE 80 PN10 DismyRead More »

ống nhựa hpde

Ống nhựa HDPE PE80 PN8 Dismy

Ống nhựa HDPE PE80 PN8 Dismy Ống nhựa HDPE80 DISMY chịu áp lực 8Bar do Công ty Công ty cổ phần Cúc Phương sản xuất trên dây chuyền hiện đại, tiên tiến theo tiêu chuẩn ISO 4427:1996 (E) Chiều dài ống có thể thay đổi theo yêu cầu. Kích cỡ theo tiêu chuẩn DIN8074:1999. Sản Phẩm được sản xuất …

Ống nhựa HDPE PE80 PN8 DismyRead More »

Baidu
map