Trang chủ»Sản Phẩm»Thiết Bị Điện»Cầu dao tự động MCB – MCCB – RCCB – ELCB

Cầu dao tự động MCB – MCCB – RCCB – ELCB

STT Ảnh Danh mục sản phẩm Hãng SX/Xuất xứ Đơn vị tính Đơn giá
1 Cầu dao tự động MCB – MCCB – RCCB – ELCB
1 Cầu dao tự động DK48N Sino-Vanlock chiếc Liên hệ
2 Cầu dao tự động DK68N Sino-Vanlock chiếc Liên hệ
3 Cầu dao dòng rò – VLL45N Sino-Vanlock chiếc Liên hệ
4 Cầu dao chống dòng rò SL68N Sino-Vanlock chiếc Liên hệ
5 Cầu dao tự động 1 pha SAFEGUARD – PS45N/C1006, C1010, C1016, C1020, C1025, C1032, C1040 Sino-Vanlock chiếc Liên hệ
6 Cầu dao tự động – Aptomat LS / MCB – BKN 1P-(6-10-16-20-32-40)A-6kA LS chiếc Liên hệ
7 Cầu dao tự động – Aptomat LS / MCB – BKN 1P-(50-63)A-6kA LS chiếc Liên hệ
8 Cầu dao tự động – Aptomat LS / MCB – BKN 2P-(6-10-16-20-32-40)A-6Ka LS chiếc Liên hệ
9 Cầu dao tự động – Aptomat LS / MCB – BKN 2P-(50-63)A-6Ka LS chiếc Liên hệ
10 Cầu dao tự động – Aptomat LS / MCB – BKN 3P-(6-10-16-20-32-40)A-6kA LS chiếc Liên hệ
11 Cầu dao tự động – Aptomat LS / MCB – BKN 3P-(50-60)A-6kA LS chiếc Liên hệ
12 Cầu dao tự động – Aptomat LS / MCB – BKN 4P-(6-10-16-20-32-40)A-6kA LS chiếc Liên hệ
13 Cầu dao tự động – Aptomat LS / MCB – BKN 4P-(50-63)A-6kA LS chiếc Liên hệ
14 Cầu dao tự động – Aptomat LS / MCB – BKN-b 1P-(6-10-16-20-32-40)A-10kA LS chiếc Liên hệ
15 Cầu dao tự động – Aptomat LS / MCB – BKN-b 1P-(50-63)A-10kA LS chiếc Liên hệ
16 Cầu dao tự động – Aptomat LS / MCB – BKN-b 2P-(6-10-16-20-32-40)A-10kA LS chiếc Liên hệ
17 Cầu dao tự động – Aptomat LS / MCB – BKN-b 2P-(50-63)A-10kA LS chiếc Liên hệ
18 Cầu dao tự động – Aptomat LS / MCB – BKN-b 3P-(6-10-16-20-32-40)A-10kA LS chiếc Liên hệ
19 Cầu dao tự động – Aptomat LS / MCB – BKN-b 3P-(50-63)A-10kA LS chiếc Liên hệ
20 Cầu dao tự động – Aptomat LS / MCB – BKN-b 4P-(6-10-16-20-32-40)A-10kA LS chiếc Liên hệ
21 Cầu dao tự động – Aptomat LS / MCB – BKN-b 4P-(50-63)A-10kA LS chiếc Liên hệ
22 Cầu dao tự động 1 pha SAFEGUARD – PS45N/C1050, PS45N/C1063 Sino-Vanlock chiếc Liên hệ
23 Cầu dao tự động 2 pha SAFEGUARD – PS45N/C2006, C2010, C2016, C2020, C2025, C2032, C2040 Sino-Vanlock chiếc Liên hệ
24 Cầu dao tự động 2 pha SAFEGUARD – PS45N/C2050, PS45N/C2063 Sino-Vanlock chiếc Liên hệ
25 Cầu dao tự động 3 pha SAFEGUARD – PS45N/C3006, C3010, C3016, C3020, C3025, C3032, C3040 Sino-Vanlock chiếc Liên hệ
26 Cầu dao tự động 3 pha SAFEGUARD – PS45N/C3050, PS45N/C3060 Sino-Vanlock chiếc Liên hệ
27 Cầu dao tự động 4 pha SAFEGUARD – PS45N/C4006, C4010, C4016, C4020, C4025, C4032, C4040 Sino-Vanlock chiếc Liên hệ
28 Cầu dao tự động 4 pha SAFEGUARD – PS45N/C4050, PS45N/C4063 Sino-Vanlock chiếc Liên hệ
29 Cầu dao tự động 1 pha SAFEGUARD – PS100H/1/80, PS100H/1/100, PS100H/1/125 Sino-Vanlock chiếc Liên hệ
30 Cầu dao tự động 2 pha SAFEGUARD – PS100H/2/80, PS100H/2/100, PS100H/2/125 Sino-Vanlock chiếc Liên hệ
31 Cầu dao tự động 3 pha SAFEGUARD – PS100H/3/80, PS100H/3/100, PS100H/3/125 Sino-Vanlock chiếc Liên hệ
32 Cầu dao tự động 4 pha SAFEGUARD – PS100H/4/80, PS100H/4/100, PS100H/4/125 Sino-Vanlock chiếc Liên hệ
33 Cầu dao tự động 1 pha Sino – SC68N/C1006, C1010, C1016, C1020, C1025 Sino-Vanlock chiếc Liên hệ
34 Cầu dao tự động 1 pha Sino – SC68N/C1032, C1040 Sino-Vanlock chiếc Liên hệ
35 Cầu dao tự động 1 pha Sino – SC68N/C1050, C1063 Sino-Vanlock chiếc Liên hệ
36 Cầu dao tự động 2 pha Sino – SC68N/C2006, C2010, C2016, C2020, C2025 Sino-Vanlock chiếc Liên hệ
37 Cầu dao tự động 2 pha Sino – SC68N/C2032, C2040 Sino-Vanlock chiếc Liên hệ
38 Cầu dao tự động 2 pha Sino – SC68N/C2050, C2063 Sino-Vanlock chiếc Liên hệ
39 Cầu dao tự động – Aptomat 3 pha Sino – SC68N/C3006, C3010, C3016, C3020, C3025 Sino-Vanlock chiếc Liên hệ
40 Cầu dao tự động – Aptomat 3 pha Sino – SC68N/C3032, C3040 Sino-Vanlock chiếc Liên hệ
41 Cầu dao tự động – Aptomat 3 pha Sino – SC68N/C3050, C3063 Sino-Vanlock chiếc Liên hệ
42 Cầu dao tự động – Aptomat 4 pha Sino – SC68N/C4006, C4010, C4016, C4020, C4025 Sino-Vanlock chiếc Liên hệ
43 Cầu dao tự động – Aptomat 4 pha Sino – SC68N/C4032, C4040 Sino-Vanlock chiếc Liên hệ
44 Cầu dao tự động – Aptomat 4 pha Sino – SC68N/C4050, C4063 Sino-Vanlock chiếc Liên hệ
45 Cầu dao chống rò điện (RCCB) – RKP 1P+N (3-6-10-16-20-25-32A) – 4,5 kA LS chiếc Liên hệ
46 Cầu dao chống rò điện (RCCB) – RKs 1P+N (6-10-16-20-25-32A) – 10 kA LS chiếc Liên hệ
47 Aptomat khối (MCCB) 2 pha 15A, 20A, 30A, 40A, 50A – ABN52c LS chiếc Liên hệ
48 Aptomat khối (MCCB) 2 pha ABN62c 60A- 30kA LS chiếc Liên hệ
49 Aptomat khối (MCCB) 2 pha ABN102c (15-20-30-40-50-60-75-100)A – 35kA LS chiếc Liên hệ
50 Aptomat khối Sino ( MCCB) 2 cực SKM60 – S | 10A, 16A, 20A, 32A Sino-Vanlock chiếc Liên hệ
51 Aptomat khối Sino ( MCCB) 2 cực SKM60 – S | 40A, 50A, 63A Sino-Vanlock chiếc Liên hệ
52 Aptomat khối Sino ( MCCB) 3 cực SKM60 – S | 10A, 16A, 20A, 32A Sino-Vanlock chiếc Liên hệ
53 Aptomat khối Sino ( MCCB) 3 cực SKM60 – S | 40A, 50A, 63A Sino-Vanlock chiếc Liên hệ
54 Aptomat khối Sino ( MCCB) 3 cực SKM100 – S | 16A, 25A, 32A Sino-Vanlock chiếc Liên hệ
55 Aptomat khối Sino ( MCCB) 3 cực SKM100 – S | 40A, 50A, 63A, 75A, 100A Sino-Vanlock chiếc Liên hệ
56 Aptomat khối Sino ( MCCB) 4 cực SKM100 – S | 40A, 50A, 63A, 75A, 100A Sino-Vanlock chiếc Liên hệ
57 Aptomat khối Sino ( MCCB) 4 cực SKM100 – S | 16A, 25A, 32A Sino-Vanlock chiếc Liên hệ
58 Aptomat khối Sino ( MCCB) 3 cực SKM250 – S | 125A, 150A, 175A, 200A, 225A, 250A Sino-Vanlock chiếc Liên hệ
59 Aptomat khối Sino ( MCCB) 4 cực SKM250 – S | 125A, 150A, 175A, 200A, 225A, 250A Sino-Vanlock chiếc Liên hệ
60 Cầu dao chống dòng rò (ELCB) Sino – SKML100 – S 40A, 50A, 63A, 75A, 100A Sino-Vanlock chiếc Liên hệ
61 Aptomat Schneider Easy 9 loại 1 pha 6A/ 10A/ 16A/ 20A/ 25A/ 32A ( EZ9F34106, EZ9F34110, EZ9F34116, EZ9F34120, EZ9F34125, EZ9F34132 ) Schneider chiếc Liên hệ
62 Aptomat Schneider Easy 9 loại 1 pha 40A ( EZ9F34140 ) Schneider chiếc Liên hệ
63 Aptomat Schneider Easy 9 loại 1 pha 50A/ 63A ( EZ9F34150, EZ9F34163 ) Schneider chiếc Liên hệ
64 Aptomat Schneider Easy 9 loại 2 pha 6A/ 10A/ 16A/ 20A/ 25A/ 32A/ 40A ( EZ9F34206, EZ9F34210, EZ9F34216, EZ9F34220, EZ9F34225, EZ9F34232, EZ9F34240 ) Schneider chiếc Liên hệ
65 Aptomat Schneider Easy 9 loại 2 pha 50A/ 63A ( EZ9F34250, EZ9F34263 ) Schneider chiếc Liên hệ
66 Aptomat Schneider Easy 9 loại 3 pha 50A/ 63A ( EZ9F34350, EZ9F34363 ) Schneider chiếc Liên hệ
67 Aptomat Schneider Easy 9 loại 3 pha 6A/ 10A/ 16A/ 20A/ 25A/ 32A/ 40A ( EZ9F34306, EZ9F34310, EZ9F34316, EZ9F34320, EZ9F34225, EZ9F34332, EZ9F34340 ) Schneider chiếc Liên hệ
68 Aptomat Schneider Easy 9 loại 4 pha 40A ( EZ9F34440 ) Schneider chiếc Liên hệ
69 Aptomat Schneider Easy 9 loại 4 pha 50A / 63A ( EZ9F34450/ EZ9F34463) Schneider chiếc Liên hệ

>>Thiết bị điện khác – Vật tư phụ

>>>>Ổ cắm phích cắm công nghiệp ổ đa năng

Baidu
map