Bóng đèn

STT Ảnh Danh mục sản phẩm Hãng SX/Xuất xứ Đơn vị tính Đơn giá
1 Bóng đèn
1 Bóng đèn huỳnh quang 1m2-36W-T8 Rạng Đông Rạng Đông chiếc Liên hệ
2 Bóng đèn huỳnh quang 0,6m – 18W – T8 Rạng Đông Rạng Đông chiếc Liên hệ
3 Bóng đèn Compact galaxy 5W – CFL 2UT3 5W Rạng Đông chiếc Liên hệ
4 Bóng đèn Compact Rạng Đông 11W – CFL 2UT3 5W Rạng Đông chiếc Liên hệ
5 Bóng đèn Compact galaxy 11W – CFL 3UT3 11W Rạng Đông chiếc Liên hệ
6 Bóng đèn Compact galaxy Rạng Đông 14W – CFL 3UT3 14W Rạng Đông chiếc Liên hệ
7 Bóng đèn Compact galaxy Rạng Đông 15W – CFL 3UT3 15W Rạng Đông chiếc Liên hệ
8 Bóng đèn Compact galaxy Rạng Đông 20W – CFL 3UT3 20W Rạng Đông chiếc Liên hệ
9 Bóng đèn Compact galaxy Rạng Đông 20W – CFL 3UT4 20W Rạng Đông chiếc Liên hệ
10 Bóng đèn Compact galaxy Rạng Đông 15W – CFL 3UT4 15W Rạng Đông chiếc Liên hệ
11 Bóng đèn Compact công suất cao CFL 4UT5 40W – Rạng Đông Rạng Đông chiếc Liên hệ
12 Bóng đèn Compact công suất cao CSC 4U/5 50W – Rạng Đông Rạng Đông chiếc Liên hệ
13 Bóng đèn Compact công suất cao CFH-H 4U/65W – Rạng Đông Rạng Đông chiếc Liên hệ
14 Bóng đèn Compact công suất cao CFH-H 5U/80W – Rạng Đông Rạng Đông chiếc Liên hệ
15 Bóng đèn Compact công suất cao CFH-H 5U/100W – Rạng Đông Rạng Đông chiếc Liên hệ
16 Bóng đèn Compact xoắn Rạng Đông 7W – CFL ST3 7W Rạng Đông chiếc Liên hệ
17 Bóng đèn Compact xoắn Rạng Đông 11W – CFL ST3 11W Rạng Đông chiếc Liên hệ
18 Bóng đèn Compact xoắn Rạng Đông 15W – CFL ST4 15W Rạng Đông chiếc Liên hệ
19 Bóng đèn Compact xoắn Rạng Đông 14W – CFL ST3 14W Rạng Đông chiếc Liên hệ
20 Bóng đèn Compact xoắn Rạng Đông 20W – CFL ST4 20W Rạng Đông chiếc Liên hệ
21 Bóng đèn compact xoắn công suất cao 23 W – CFH-X 23W Rạng Đông chiếc Liên hệ
22 Bóng đèn compact xoắn công suất cao 25W – CFL HST4 25W Rạng Đông chiếc Liên hệ
23 Bóng đèn compact xoắn công suất cao 30W – CFL HST4 30W Rạng Đông chiếc Liên hệ
24 Bóng đèn compact xoắn công suất cao 40W – CFL HST5 40W Rạng Đông chiếc Liên hệ
25 Bóng đèn compact xoắn công suất cao 50W – CFL HST5 50W Rạng Đông chiếc Liên hệ
26 Bóng đèn compact xoắn công suất cao 65W – CFH-X/65W Rạng Đông Rạng Đông chiếc Liên hệ
27 Bóng đèn compact xoắn công suất cao 75W – HST5 75W Rạng Đông Rạng Đông chiếc Liên hệ
28 Bóng đèn compact xoắn công suất cao 85W – HST5 85W Rạng Đông Rạng Đông chiếc Liên hệ
29 Bóng đèn compact xoắn công suất cao 105W – HST5 105W Rạng Đông Rạng Đông chiếc Liên hệ
30 Đèn Compact Điện Quang 4U 45W E27 Điện Quang chiếc Liên hệ

>>>Bóng đèn led

>>>Đèn led khác

Baidu
map