Trang chủ » Ống nhựa Tiền Phong » Phụ Kiện uPVC Tiền Phong » Nối góc 90° PVC Tiền Phong

Nối góc 90° PVC Tiền Phong

Nối góc 90°

noi-goc-90-tien-phong

Tên sản phẩm Kích cỡ Đơn vị tính Giá
Nối góc 90° Phun PVC 21 Tiền Phong Ø 21 Cái 1.300
Nối góc 90° Phun PVC 27 Tiền Phong Ø 27 Cái 1.900
Nối góc 90° Phun PVC 34 Tiền Phong Ø 34 Cái 3.000
Nối góc 90° Phun PVC 42 Tiền Phong Ø 42 Cái 4.800
Nối góc 90° Phun PVC 48 Tiền Phong Ø 48 Cái 7.600
Nối góc 90° Phun PVC 60 Tiền Phong Ø 60 Cái 11.200
Nối góc 90° Phun PVC 75 Tiền Phong Ø 75 Cái 19.800
Nối góc 90° Phun PVC 90 Tiền Phong Ø 90 Cái 27.500
Nối góc 90° Phun PVC 110 Tiền Phong Ø 110 Cái 41.700
Nối góc 90° Phun PVC 125 Tiền Phong Ø 125 Cái 77.100
Nối góc 90° Phun PVC 140 Tiền Phong Ø 140 Cái 106.000
Nối góc 90° Phun PVC 160 Tiền Phong Ø 160 Cái 128.000
Nối góc 90° Phun PVC 200 Tiền Phong Ø 180 Cái 352.000

 

Baidu
map