Trang chủ»Sản Phẩm»Dây Cáp Viễn Thông»Dây cáp điện thoại

Dây cáp điện thoại

STT Ảnh Danh mục sản phẩm Hãng SX/Xuất xứ Đơn vị tính Đơn giá
1 Dây cáp điện thoại
1 Cáp điện thoại 4 lõi đồng vinacap (200m/cuộn) Vinacap cuộn 499.500 VND
2 Cáp điện thoại Sino bọc PVC 2 đôi 4 lõi 0,5 (200m/cuộn) Sino-Vanlock cuộn 550.000 VND
3 Cáp điện thoại Sino bọc PVC 4 đôi 8 lõi 0,5 (200m/cuộn) Sino-Vanlock cuộn 1.100.000 VND
4 Cáp điện thoại Sino bọc PVC 6 đôi 12 lõi 0,5 (200m/cuộn) Sino-Vanlock cuộn 2.460.000 VND
5 Cáp điện thoại Sino bọc PVC 10 đôi – 1 / 0,5 mm x 10P Sino-Vanlock mét dài 22.920 VND
6 Cáp điện thoại Sino bọc PVC 20 đôi – 1 / 0,5 mm x 20P Sino-Vanlock mét dài 46.080 VND
7 Cáp điện thoại Sino bọc PVC 25 đôi – 1 / 0,5 mm x 25P Sino-Vanlock mét dài 50.400 VND
8 Cáp điện thoại Sino bọc PVC 30 đôi – 1 / 0,5 mm x 30P Sino-Vanlock mét dài 55.200 VND
9 Cáp điện thoại Sino bọc PVC 40 đôi – 1 / 0,5 mm x 40P Sino-Vanlock mét dài 78.600 VND
10 Cáp điện thoại Sino bọc PVC 50 đôi – 1 / 0,65 mm x 50P Sino-Vanlock mét dài 124.200 VND
11 Cáp điện thoại Sino bọc PVC 60 đôi – 1 / 0,65 mm x 60P Sino-Vanlock mét dài 150.600 VND
12 Cáp điện thoại Sino bọc PVC 100 đôi – 1 / 0,65 mm x 100P Sino-Vanlock mét dài 234.000 VND
13 Dây điện thoại chống ẩm SP 1 đôi 2 lõi 0,5mm (200m/cuộn) Sino-Vanlock cuộn Liên hệ
14 Dây điện thoại chống ẩm SP 2 đôi 4 lõi 0,5mm (200m/cuộn) Sino-Vanlock cuộn 550.000 VND
15 Dây điện thoại 2 đôi (2x2x0,5) đi trong nhà có dầu chống ẩm | Sino (200m/cuộn) Sino-Vanlock cuộn 550.000 VND
16 Dây điện thoại 4 đôi (4x2x0,5) đi trong nhà có dầu chống ẩm | Sino (200m/cuộn) Sino-Vanlock cuộn 1.100.000 VND
17 Cáp điện thoại 8 lõi đồng vinacap ( 200m/cuộn) Vinacap cuộn 998.000 VND
18 Dây điện thoại 2 đôi (2x2x0,5) đi trong nhà | Z43 bộ quốc phòng ( 200m/cuộn) Z43 – Bộ Quốc Phòng cuộn 480.000 VND
19 Dây điện thoại 4 đôi (4x2x0,5) đi trong nhà | Z43 bộ quốc phòng ( 200m/cuộn) Z43 – Bộ Quốc Phòng cuộn 960.000 VND
20 Cáp điện thoại luồn cống 10 đôi có dầu 10x2x0,5 ( PMC – Z43 – Sacom…) mét dài 16.000 VND
21 Cáp điện thoại luồn cống 20 đôi có dầu 20x2x0,5 ( PMC – Z43 – Sacom…) Việt Nam ( Z43 – PMC – Sacom… ) mét dài 22.000 VND
22 Cáp điện thoại luồn cống 30 đôi có dầu 30x2x0,5 ( PMC – Z43 – Sacom…) Việt Nam ( Z43 – PMC – Sacom… ) mét dài 28.000 VND
23 Cáp điện thoại luồn cống 50 đôi có dầu 50x2x0,5 ( PMC – Z43 – Sacom…) Việt Nam ( Z43 – PMC – Sacom… ) mét dài 55.000 VND
24 Cáp điện thoại luồn cống 100 đôi có dầu 100x2x0,5 ( PMC – Z43 – Sacom…) Việt Nam ( Z43 – PMC – Sacom… ) mét dài 105.000 VND
25 Cáp điện thoại luồn cống 200 đôi có dầu 200x2x0,5 ( PMC – Z43 – Sacom…) Việt Nam ( Z43 – PMC – Sacom… ) mét dài 230.000 VND
26 Cáp điện thoại luồn cống 300 đôi có dầu 300x2x0,5 ( PMC – Z43 – Sacom…) Việt Nam ( Z43 – PMC – Sacom… ) mét dài 325.000 VND
27 Cáp điện thoại luồn cống 500 đôi có dầu 500x2x0,5 ( PMC – Z43 – Sacom…) Việt Nam ( Z43 – PMC – Sacom… ) mét dài 595.000 VND
28 Dây cáp điện thoại 10 đôi treo có dầu, có dây chịu lực 10x2x0,5 ( Sacom, Z43, vinacap, PCM..) Việt Nam ( Z43 – PMC – Sacom… ) mét dài 16.000 VND
29 Dây cáp điện thoại 20 đôi treo có dầu, có dây chịu lực 20x2x0,5 ( Sacom, Z43, vinacap, PCM..) Việt Nam ( Z43 – PMC – Sacom… ) mét dài 22.000 VND
30 Dây cáp điện thoại 30 đôi treo có dầu, có dây chịu lực 30x2x0,5 ( Sacom, Z43, vinacap, PCM..) Việt Nam ( Z43 – PMC – Sacom… ) mét dài 28.000 VND
31 Dây cáp điện thoại 50 đôi treo có dầu 50x2x0,5 ( Sacom, Z43, vinacap, PCM..) Việt Nam ( Z43 – PMC – Sacom… ) mét dài 55.000 VND
32 Dây cáp điện thoại 100 đôi treo có dầu 100x2x0,5 ( Sacom, Z43, vinacap, PCM..) Việt Nam ( Z43 – PMC – Sacom… ) mét dài 100.000 VND
33 Dây cáp điện thoại 200 đôi treo có dầu 200x2x0,5 ( Sacom, Z43, vinacap, PCM..) Việt Nam ( Z43 – PMC – Sacom… ) mét dài 230.000 VND
34 Dây điện thoại 1 đôi có rường treo ( Z43 – Vinacap – Vĩnh Khánh – PMC- VTC) – cuộn 500m Việt Nam ( Z43 – PMC – Sacom… ) cuộn 630.000 VND
35 Dây cáp điện thoại 2 đôi ngoài trời ( Z43 – PMC – Vinacap – VTC – Sacom) – 500m/ cuộn Việt Nam ( Z43 – PMC – Sacom… ) cuộn 1.800.000 VND

>>Dây cáp mạng sợi đồng

>>>>Cáp đồng trục

Baidu
map